Η SPS SECURITY LTD φροντίζει για εσάς!

Αυτό που όλοι μαζί πετύχαμε, να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του COVID-19,πρέπει να το διαφυλάξουμε τηρώντας τα μέτρα προστασίας με υπευθυνότητα και χωρίς κανένα ίχνος εφησυχασμού.

Έχοντας επε...

ISO 22301 Business Continuity Management System

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας με βάση το ISO 22301, είναι μια σειρά διαδικασιών και ενεργειών που διασφαλίζουν τη συνέχιση των εργασιών μιας εταιρείας στην περίπτωση που ένα απρόβλε...

ISO 9001 Quality Management System

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιοτικής διαχείρισης μιας εταιρείας. Είναι επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη, από τους πελάτες,...